Privacy- en Cookieverklaring

PrivacyRight hecht veel waarde aan je privacy, wij doen er dan ook alles aan om je persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen wij je op de hoogte over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet en regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt PrivacyRight en waarom?
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kan je zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt.

1.    Om de website te laten functioneren, als je de website bezoekt gebruiken we je IP-adres. Als je gebruik maakt van het contactformulier dan gebruiken we ook je: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de persoonsgegevens die je zelf in je bericht mee stuurt.

2.    Om een overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren gebruiken we je: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsgegevens zoals KVK en BTW-nummer, bankrekeningnummer.

Wij verwerken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld. Alle persoonsgegevens worden door jou zelf of aan ons verstrekt.

Wij verwerken je persoonsgegevens op vanwege de volgende wettelijke grondslagen:

  • het uitvoeren van een overeenkomst;
  • een wettelijke plicht;
  • een gerechtvaardigd belang;
  • of met je toestemming.

Maakt PrivacyRight gebruik van cookies op de website?
PrivacyRight maakt geen gebruik van cookies.

Hoe lang bewaart PrivacyRight mijn gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit houdt in dat wij je gegevens na maximaal 1 jaar verwijderen wanneer je geen gebruik meer maakt van onze diensten of wanneer er 1 jaar verstreken is sinds het laatste contact.

Tenzij wij je persoonsgegevens langer moeten bewaren in verband met een wettelijke bewaartermijn of indien je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen
Om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen of verlies, hebben wij de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Wanneer je meer wilt weten over deze beveiligingsmaatregelen kan je contact met ons opnemen.  

Wanneer wij gebruik maken van andere partijen zien wij erop toe dat zij tevens adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Doorgifte
Wij geven je gegevens niet door aan landen buiten Europese Unie.

Rechten en plichten
Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens verder heb je het recht: om je persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van je gegevens. Tot slot heb je in bepaalde gevallen het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer je een van deze rechten op je persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dan kan je een verzoek indienen per e-mail. Stuur je verzoek naar dennis@privacyright.nl vervolgens ontvang je binnen 4 weken een reactie.

Indien bepaalde verwerkingen met je persoonsgegevens op basis van toestemming plaatsvinden, kan je toestemming altijd intrekken.

Klachten
Tot slot willen wij je erop wijzen dat als je het niet eens bent met de verwerking van persoonsgegevens, je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Je kunt natuurlijk altijd eerst je onvrede kenbaar maken bij PrivacyRight. Stuur daarvoor een e-mail naar dennis@privacyright.nl

Met vriendelijke groet,

PrivacyRight

Dennis Lubbers
0634863740
dennis@privacyright.nl